0620. ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர்

3.3/5 - (3 votes)

0620. ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர்

0620. Oozhaiyum Uppakkam Kaanbar

 • குறள் #
  0620
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  ஆள்வினை உடைமை (Aalvinai Udaimai)
  Manly Effort
 • குறள்
  ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலைவின்றித்
  தாழாது உஞற்று பவர்.
 • விளக்கம்
  மனம் தளராதும் தாமதிக்காதும் முயற்சி செய்பவர், தமக்குத் தடையாக இருக்கும் விதியையும் தோல்வியுறச் செய்வர்.
 • Translation
  in English
  Who strive with undismayed, unfaltering mind,
  At length shall leave opposing fate behind.
 • Meaning
  They who labour on, without fear and without fainting will see even fate (put) behind their back.

Leave a comment