0605. நெடுநீர் மறவி மடிதுயில்

Rate this post

0605. நெடுநீர் மறவி மடிதுயில்

0605. Neduneer Maravi Madithuyil

 • குறள் #
  0605
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  மடி இன்மை (Madi Inmai)
  Unsluggishness
 • குறள்
  நெடுநீர் மறவி மடிதுயில் நான்கும்
  கெடுநீரார் காமக் கலன்.
 • விளக்கம்
  விரைந்து செய்யவேண்டியதைக் காலம் நீடித்துச் செய்யும் இயல்பும், மறதியும், சோம்பலும், உறக்கமும் ஆகிய இந்நான்கும், அழிந்து போகும் இயல்பினையுடையவர் விரும்பி ஏறும் மரக்கலமாகும்.
 • Translation
  in English
  Delay, oblivion, sloth, and sleep: these four
  Are pleasure-boat to bear the doomed to ruin’s shore.
 • Meaning
  Procrastination, forgetfulness, idleness, and sleep, these four things, form the vessel which is desired by those destined to destruction.

Leave a comment