0595. வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம்

Rate this post

0595. வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம்

0595. Vellath Thanaiya Malarneettam

 • குறள் #
  0595
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  ஊக்கம் உடைமை (Ookkam Udaimai)
  Energy
 • குறள்
  வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்
  உள்ளத் தனையது உயர்வு.
 • விளக்கம்
  பூத்தண்டின் நீளம் அது நிற்கும் நீரின் அளவாகும். அதுபோல் மக்களும் தங்கள் ஊக்கத்தின் அளவே உயர்வு பெறுவர்.
 • Translation
  in English
  With rising flood the rising lotus flower its stem unwinds;
  The dignity of men is measured by their minds.
 • Meaning
  The stalks of water-flowers are proportionate to the depth of water; so is men’s greatness proportionate to their minds.

Leave a comment