0535. முன்னுறக் காவாது இழுக்கியான்

Rate this post

0535. முன்னுறக் காவாது இழுக்கியான்

0535. Munnurak Kaavaathu Izhukkiyaan

 • குறள் #
  0535
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  பொச்சாவாமை (Pochaavaamai)
  Unforgetfulness
 • குறள்
  முன்னுறக் காவாது இழுக்கியான் தன்பிழை
  பின்னூறு இரங்கி விடும்.
 • விளக்கம்
  முற்பட்டு வரக்கூடிய துன்பங்களை வராமல் காக்காது மறந்திருந்தவன், பின்னர்த் துன்பம் வந்தபொழுது தன் பிழையை நினைத்து வருந்துவான்.
 • Translation
  in English
  To him who nought foresees, recks not of anything,
  The after woe shall sure repentance bring.
 • Meaning
  The thoughtless man, who provides not against the calamities that may happen, will afterwards repent for his fault.

Leave a comment