0532. பொச்சாப்புக் கொல்லும் புகழை

Rate this post

0532. பொச்சாப்புக் கொல்லும் புகழை

0532. Pochchaappuk Kollum Pugazhai

 • குறள் #
  0532
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  பொச்சாவாமை (Pochaavaamai)
  Unforgetfulness
 • குறள்
  பொச்சாப்புக் கொல்லும் புகழை அறிவினை
  நிச்ச நிரப்புக்கொன் றாங்கு.
 • விளக்கம்
  ஒருவனது அறிவை அவனுடைய நித்திய தரித்திரம் கெடுப்பது போல, அவனது புகழை அவன் மறதி கெடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  Perpetual, poverty is death to wisdom of the wise;
  When man forgets himself his glory dies!
 • Meaning
  Forgetfulness will destroy fame, even as constant poverty destroys knowledge.

Leave a comment