0519. வினைக்கண் வினையுடையான் கேண்மைவே

Rate this post

0519. வினைக்கண் வினையுடையான் கேண்மைவே

0519. Vinaikkan Vinaiyudaiyon Kenmaive

 • குறள் #
  0519
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து வினையாடல் (Therindhu Vinaiyaadal)
  Selection and Employment
 • குறள்
  வினைக்கண் வினையுடையான் கேண்மைவே றாக
  நினைப்பானை நீங்கும் திரு.
 • விளக்கம்
  மேற்கொண்ட செயலில் இடைவிடா முயற்சியுடையவனது நட்பைத் தவறாக, ஐயப்படும் அரசனை விட்டுத் திருமகள் நீங்குவாள்.
 • Translation
  in English
  Fortune deserts the king who ill can bear,
  Informal friendly ways of men his tolls who share.
 • Meaning
  Prosperity will leave (the king) who doubts the friendship of the man who steadily labours in the discharge of his duties.

Leave a comment