0517. இதனை இதனால் இவன்முடிக்கும்

Rate this post

0517. இதனை இதனால் இவன்முடிக்கும்

0517. Ithanai Ithanaal Ivanmudikkum

 • குறள் #
  0517
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து வினையாடல் (Therindhu Vinaiyaadal)
  Selection and Employment
 • குறள்
  இதனை இதனால் இவன்முடிக்கும் என்றாய்ந்து
  அதனை அவன்கண் விடல்.
 • விளக்கம்
  ‘இச்செயலை இக்காரணங்களால் இவன் முடிக்க வல்லவன்’ என்று ஆராய்ந்து, அச்செயலை அவனிடத்தே விடுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  ‘This man, this work shall thus work out,’ let thoughtful king command;
  Then leave the matter wholly in his servant’s hand.
 • Meaning
  After having considered, “this man can accomplish this, by these means”, let (the king) leave with him the discharge of that duty.

Leave a comment