0513. அன்பறிவு தேற்றம் அவாவின்மை

Rate this post

0513. அன்பறிவு தேற்றம் அவாவின்மை

0513. Anbarivu Thetram Avaavinmai

 • குறள் #
  0513
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து வினையாடல் (Therindhu Vinaiyaadal)
  Selection and Employment
 • குறள்
  அன்பறிவு தேற்றம் அவாவின்மை இந்நான்கும்
  நன்குடையான் கட்டே தெளிவு.
 • விளக்கம்
  அன்பு, அறிவு, ஐயம் இல்லாமல் தெளியும் தெளிவு, ஆசை இன்பம் ஆகிய இந்நான்கு குணங்களையும் நிலையாக உடையவனையே மன்னன் தெளிதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  A loyal love with wisdom, clearness, mind from avarice free;
  Who hath these four good gifts should ever trusted be.
 • Meaning
  Let the choice (of a king) fall upon him who largely possesses these four things, love, knowledge, a clear mind and freedom from covetousness.

Leave a comment