0504. குணம்நாடிக் குற்றமும் நாடி

Rate this post

0504. குணம்நாடிக் குற்றமும் நாடி

0504. Gunamnaadik Kutramum Naadi

 • குறள் #
  0504
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து தெளிதல் (Therindhu Thelithal)
  Selection and Confidence
 • குறள்
  குணம்நாடிக் குற்றமும் நாடி அவற்றுள்
  மிகைநாடி மிக்க கொளல்.
 • விளக்கம்
  ஒருவனது குணங்களையும் குற்றங்களையும் ஆராய்ந்து, குணம் அதிகம் இருந்தால் குணமுடையவன் என்றும், குற்றம் அதிகம் இருந்தால் குற்றமுடையவன் என்றும் கொள்ள வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Weigh well the good of each, his failings closely scan,
  As these or those prevail, so estimate the man.
 • Meaning
  Let (a king) consider (a man’s) good qualities, as well as his faults, and then judge (of his character) by that which prevails.

Leave a comment