0503. அரியகற்று ஆசற்றார் கண்ணும்

Rate this post

0503. அரியகற்று ஆசற்றார் கண்ணும்

0503. Ariyagatru Aasatraar Kannum

 • குறள் #
  0503
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து தெளிதல் (Therindhu Thelithal)
  Selection and Confidence
 • குறள்
  அரியகற்று ஆசற்றார் கண்ணும் தெரியுங்கால்
  இன்மை அரிதே வெளிறு.
 • விளக்கம்
  கற்றற்கரிய நூல்களைக் கற்றுக் குற்றமற்று விளங்குபவரிடத்தும், ஆராய்ந்து பார்த்தால் அறியாமை இல்லாதிருத்தல் அரிதாகும்.
 • Translation
  in English
  Though deeply learned, unflecked by fault, ’tis rare to see,
  When closely scanned, a man from all unwisdom free.
 • Meaning
  When even men, who have studied the most difficult works, and who are free from faults, are (carefully) examined, it is a rare thing to find them without ignorance.

Leave a comment