0489. எய்தற் கரியது இயைந்தக்கால்

Rate this post

0489. எய்தற் கரியது இயைந்தக்கால்

0489. Yeithar Kariyathu Iyaindhakkaal

 • குறள் #
  0489
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  காலம் அறிதல் (Kaalam Arithal)
  Knowing the Fitting Time
 • குறள்
  எய்தற் கரியது இயைந்தக்கால் அந்நிலையே
  செய்தற் கரிய செயல்.
 • விளக்கம்
  பகையை வெல்லக் கருதும் அரசன், கிடைத்தற்க்கரிய காலம் வாய்க்குமானால், அப்பொழுதே செய்தற்கரியவற்றைச் செய்து முடித்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  When hardest gain of opportunity at last is won,
  With promptitude let hardest deed be done.
 • Meaning
  If a rare opportunity occurs, while it lasts, let a man do that which is rarely to be accomplished (but for such an opportunity).

Leave a comment