0487. பொள்ளென ஆங்கே புறம்வேரார்

Rate this post

0487. பொள்ளென ஆங்கே புறம்வேரார்

0487. Pollena Aange Puramveraar

 • குறள் #
  0487
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  காலம் அறிதல் (Kaalam Arithal)
  Knowing the Fitting Time
 • குறள்
  பொள்ளென ஆங்கே புறம்வேரார் காலம்பார்த்து
  உள்வேர்ப்பர் ஒள்ளி யவர்.
 • விளக்கம்
  அறிவுடையோர் பகைவர் தீங்கு செய்தவிடத்து, அவர் அறியுமாறு விரைந்து கோபம் கொள்ளமாட்டார்; அவரை வெல்லும் காலத்தை அறிந்து, அதுவரை சினத்தை அடக்கி வைத்திருப்பர்.
 • Translation
  in English
  The glorious once of wrath enkindled make no outward show,
  At once; they bide their time, while hidden fires within them glow.
 • Meaning
  The wise will not immediately and hastily shew out their anger; they will watch their time, and restrain it within.

Leave a comment