0486. ஊக்க முடையான் ஒடுக்கம்

Rate this post

0486. ஊக்க முடையான் ஒடுக்கம்

0486. Ookka Mudaiyaan Odukkam

 • குறள் #
  0486
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  காலம் அறிதல் (Kaalam Arithal)
  Knowing the Fitting Time
 • குறள்
  ஊக்க முடையான் ஒடுக்கம் பொருதகர்
  தாக்கற்குப் பேருந் தகைத்து.
 • விளக்கம்
  ஊக்கம் உடையவன், தன் பகைமேற் செல்லாது காலம் நோக்கி அடங்கியிருப்பது, போர் செய்கின்ற ஆடு தன் பகையைத் தீர்த்துக் கொள்ளப் பாயுமுன் பின்னே கால் வாங்குந்தன்மையை உடையது.
 • Translation
  in English
  The men of mighty power their hidden energies repress,
  As fighting ram recoils to rush on foe with heavier stress.
 • Meaning
  The self-restraint of the energetic (while waiting for a suitable opportunity), is like the drawing back of a fighting-ram in order to butt.

Leave a comment