0480. உளவரை தூக்காத ஒப்புர

Rate this post

0480. உளவரை தூக்காத ஒப்புர

0480. Ulavarai Thookkaatha Oppura

 • குறள் #
  0480
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  வலியறிதல் (Valiyaridhal)
  The Knowledge of Power
 • குறள்
  உளவரை தூக்காத ஒப்புர வாண்மை
  வளவரை வல்லைக் கெடும்.
 • விளக்கம்
  தன் பொருளின் அளவை அறிந்து வாழத் தெரியாதவனின் வாழ்க்கை, உள்ளது போலத் தோன்றி, பின்னர் இல்லாமல் மறைந்து விடும்.
 • Translation
  in English
  Beneficence that measures not its bound of means,
  Will swiftly bring to nought the wealth on which it leans.
 • Meaning
  The measure of his wealth will quickly perish, whose liberality weighs not the measure of his property.

Leave a comment