0470. எள்ளாத எண்ணிச் செயல்வேண்டும்

Rate this post

0470. எள்ளாத எண்ணிச் செயல்வேண்டும்

0470. Ellaatha Ennich Cheyalvendum

 • குறள் #
  0470
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து செயல்வகை (Therindhu Seyalvagai)
  Acting After Due Consideration
 • குறள்
  எள்ளாத எண்ணிச் செயல்வேண்டும் தம்மோடு
  கொள்ளாத கொள்ளாது உலகு.
 • விளக்கம்
  தம்முடைய நிலைமைக்குப் பொருந்தாத செயல்களை உலகம் ஏற்காது. ஆகையால் அது இகழாத செயலைச் செய்ய வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Plan and perform no work that others may despise;
  What misbeseems a king the world will not approve as wise.
 • Meaning
  Let a man reflect, and do things which bring no reproach; the world will not approve, with him, of
  things which do not become of his position to adopt.

Leave a comment