0464. தெளிவி லதனைத் தொடங்கார்

Rate this post

0464. தெளிவி லதனைத் தொடங்கார்

0464. Thelivi Lathanaith Thodangaar

 • குறள் #
  0464
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  தெரிந்து செயல்வகை (Therindhu Seyalvagai)
  Acting After Due Consideration
 • குறள்
  தெளிவி லதனைத் தொடங்கார் இளிவென்னும்
  ஏதப்பாடு அஞ்சு பவர்.
 • விளக்கம்
  தமக்கு இழிவாகிய குற்றம் உண்டாகும் என்று அஞ்சுகின்றவர் நன்மை தரும் என்று தெளிவாக அறியாத செயலைச் செய்யத் தொடங்கமாட்டார்.
 • Translation
  in English
  A work of which the issue is not clear,
  Begin not they reproachful scorn who fear.
 • Meaning
  Those who fear reproach will not commence anything which has not been (thoroughly considered) and made clear to them.

Leave a comment