0449. முதலிலார்க ஊதிய மில்லை

Rate this post

0449. முதலிலார்க ஊதிய மில்லை

0449. Mudhalilaarka Oothiya Millai

 • குறள் #
  0449
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  பெரியாரைத் துணைக்கோடல் (Periyaaraith Thunaikkodal)
  Seeking the Aid of Great Men
 • குறள்
  முதலிலார்க ஊதிய மில்லை மதலையாஞ்
  சார்பிலார்க் கில்லை நிலை.
 • விளக்கம்
  முதல் பொருளில்லாத வணிகர்க்கு அதனால் வரும் இலாபம் இல்லை. அதுபோலத் தம்மைத் தாங்கும் துணையில்லாத மன்னர்க்கு அதனால் வரும் நன்மை இல்லை.
 • Translation
  in English
  Who owns no principal, can have no gain of usury;
  Who lacks support of friends, knows no stability.
 • Meaning
  There can be no gain to those who have no capital; and in like manner there can be no permanence to those who are without the support of adherents.

Leave a comment