0448. இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா

Rate this post

0448. இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா

0448. Idippaarai Illaatha Yemaraa

 • குறள் #
  0448
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  பெரியாரைத் துணைக்கோடல் (Periyaaraith Thunaikkodal)
  Seeking the Aid of Great Men
 • குறள்
  இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன்
  கெடுப்பா ரிலானுங் கெடும்.
 • விளக்கம்
  இடிந்து அறிவுரை கூறும் பெரியோரைத் துணையாகக் கொள்ளாத மன்னன், தன்னைக் கெடுக்கும் பகைவர் இல்லையாயினும் கெடுவான்.
 • Translation
  in English
  The king with none to censure him, bereft of safeguards all,
  Though none his ruin work, shall surely ruined fall.
 • Meaning
  The king, who is without the guard of men who can rebuke him, will perish, even though there be no one to destroy him.

Leave a comment