0437. செயற்பால செய்யா திவறியான்

Rate this post

0437. செயற்பால செய்யா திவறியான்

0437. Seyarpaala Seiyaa Thivariyaan

 • குறள் #
  0437
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  குற்றங்கடிதல் (Kutrankadithal)
  The Correction of Faults
 • குறள்
  செயற்பால செய்யா திவறியான் செல்வம்
  உயற்பால தன்றிக் கெடும்.
 • விளக்கம்
  பொருளால் தனக்குச் செய்து கொள்ள வேண்டிய வசதிகளைச் செய்து கொள்ளாது, அதன் மீது பற்று வைத்துச் செலவிடாதவனின் செல்வம், எஞ்சியிருக்கும் தன்மையின்றிக் கெட்டுவிடும்.
 • Translation
  in English
  Who leaves undone what should be done, with niggard mind,
  His wealth shall perish, leaving not a wrack behind.
 • Meaning
  The wealth of the avaricious man, who does not expend it for the purposes for which he ought to expend it will waste away and not continue.

Leave a comment