0432. இவறலும் மாண்பிறந்த மானமும்

Rate this post

0432. இவறலும் மாண்பிறந்த மானமும்

0432. Ivaralum Maanpirandha Maanamum

 • குறள் #
  0432
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  குற்றங்கடிதல் (Kutrankadithal)
  The Correction of Faults
 • குறள்
  இவறலும் மாண்பிறந்த மானமும் மாணா
  உவகையும் ஏதம் இறைக்கு.
 • விளக்கம்
  உலோப குணமும், நன்மை தருதலில்லாத மானமும், அளவு கடந்த மகிழ்ச்சியும் மன்னனுக்குக் குற்றமாகும்.
 • Translation
  in English
  A niggard hand, o’erweening self-regard, and mirth
  Unseemly, bring disgrace to men of kingly brith.
 • Meaning
  Avarice, undignified pride, and low pleasures are faults in a king.

Leave a comment