0414. கற்றில னாயினுங் கேட்க

Rate this post

0414. கற்றில னாயினுங் கேட்க

0414. Katrila Naayinung Ketka

 • குறள் #
  0414
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கேள்வி (Kelvi)
  Hearing
 • குறள்
  கற்றில னாயினுங் கேட்க அஃதொருவற்கு
  ஒற்கத்தின் ஊற்றாந் துணை.
 • விளக்கம்
  கேள்வி ஒருவனுக்குத் தளர்ச்சி வந்த காலத்தில் ஊன்றுகோல் போல் துணையாகும்; ஆகையால், ஒருவன் நூல்களைக் கற்கவில்லையாயினும் கற்றறிந்தார் சொல்லக் கேட்பானாக.
 • Translation
  in English
  Though learning none hath he, yet let him hear alway:
  In weakness this shall prove a staff and stay.
 • Meaning
  Although a man be without learning, let him listen (to the teaching of the learned); that will be to him a staff in adversity.

Leave a comment