0410. விலங்கொடு மக்கள் அனையர்

Rate this post

0410. விலங்கொடு மக்கள் அனையர்

0410. Vilangodu Makkal Anaiyar

 • குறள் #
  0410
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கல்லாமை (Kallaamai)
  Ignorance
 • குறள்
  விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்குநூல்
  கற்றாரோடு ஏனை யவர்.
 • விளக்கம்
  விலங்கொடு நோக்க மக்கள் எவ்வளவு மேன்மையுடையவரோ, அவ்வளவு தாழ்ந்தவர் நூலைக் கற்றவரோடு நோக்கக் கல்லாதவர்.
 • Translation
  in English
  Learning’s irradiating grace who gain,
  Others excel, as men the bestial train.
 • Meaning
  As beasts by the side of men, so are other men by the side of those who are learned in celebrated works.

Leave a comment