0404. கல்லாதான் ஒட்பம் கழியநன்

Rate this post

0404. கல்லாதான் ஒட்பம் கழியநன்

0404. Kallaathaan Otpam Kazhiyanan

 • குறள் #
  0404
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கல்லாமை (Kallaamai)
  Ignorance
 • குறள்
  கல்லாதான் ஒட்பம் கழியநன் றாயினும்
  கொள்ளார் அறிவுடை யார்.
 • விளக்கம்
  நூல்களைக் கல்லாதவனது அறிவு மிக நன்றாக இருப்பினும், அதனை அறிவுடைமையாகக் கற்றவர் ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  From blockheads’ lips, when words of wisdom glibly flow,
  The wise receive them not, though good they seem to show.
 • Meaning
  Although the natural knowledge of an unlearned man may be very good, the wise will not accept for true knowledge.

Leave a comment