0400. கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி

1/5 - (1 vote)

0400. கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி

0400. Kedil Vizhuchchelvam Kalvi

 • குறள் #
  0400
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கல்வி (Kalvi)
  Learning
 • குறள்
  கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி யொருவற்கு
  மாடல்ல மற்றை யவை.
 • விளக்கம்
  ஒருவனுக்கு அழிவில்லாத சிறந்த செல்வமாவது கல்வியே. அதைத்தவிர மற்றைய செல்வங்களெல்லாம் செல்வங்களாக மாட்டா.
 • Translation
  in English
  Learning is excellence of wealth that none destroy;
  To man nought else affords reality of joy.
 • Meaning
  Learning is the true imperishable riches; all other things are not riches.

Leave a comment