0399. தாமின் புறுவது உலகின்

Rate this post

0399. தாமின் புறுவது உலகின்

0399. Thaamin Puruvathu Ulagin

 • குறள் #
  0399
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கல்வி (Kalvi)
  Learning
 • குறள்
  தாமின் புறுவது உலகின் புறக்கண்டு
  காமுறுவர் கற்றறிந் தார்.
 • விளக்கம்
  தமக்கு இன்பம் தருகின்ற கல்வியைத் தம் வாயிலாகப் பிறர் கேட்டு இன்பமடைதலைக் கண்டு, மேலும் அக்கல்வியை விரும்புவர்.
 • Translation
  in English
  Their joy is joy of all the world, they see; thus more
  The learners learn to love their cherished lore.
 • Meaning
  The learned will long (for more learning), when they see that while it gives pleasure to themselves, the world also derives pleasure from it.

Leave a comment