0384. அறனிழுக்கா தல்லவை நீக்கி

Rate this post

0384. அறனிழுக்கா தல்லவை நீக்கி

0384. Aranizhukkaa Thallaavai Neekki

 • குறள் #
  0384
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இறைமாட்சி (Iraimaatchi)
  The Greatness of a King
 • குறள்
  அறனிழுக்கா தல்லவை நீக்கி மறனிழுக்கா
  மானம் உடைய தரசு.
 • விளக்கம்
  நீதி, நெறியில் தவறாது நின்று, குற்றங்களைப் போக்கி, வீரத்தில் குறையாத பெருமையுடையவன் சிறந்த அரசனாவன்.
 • Translation
  in English
  Kingship, in virtue failing not, all vice restrains,
  In courage failing not, it honour’s grace maintains.
 • Meaning
  He is a king who, with manly modesty, swerves not from virtue, and refrains from vice.

Leave a comment