0381. படைகுடி கூழ்அமைச்சு நட்பரண்

Rate this post

0381. படைகுடி கூழ்அமைச்சு நட்பரண்

0381. Padaikoodi Koozhamaichchu Natparan

 • குறள் #
  0381
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இறைமாட்சி (Iraimaatchi)
  The Greatness of a King
 • குறள்
  படைகுடி கூழ்அமைச்சு நட்பரண் ஆறும்
  உடையான் அரசருள் ஏறு.
 • விளக்கம்
  படை, குடி, பொருள், அமைச்சர், நண்பர், கோட்டை என்னும் உறுப்பு ஆறனையும் உடையவன், அரசருள் சிங்கம் போன்றவனாவான்.
 • Translation
  in English
  An army, people, wealth, a minister, friends, fort: six things-
  Who owns them all, a lion lives amid the kings.
 • Meaning
  He who possesses these six things, an army, a people, wealth, ministers, friends and a fortress, is a lion among kings.

Leave a comment