0364. தூஉய்மை என்பது அவாவின்மை

Rate this post

0364. தூஉய்மை என்பது அவாவின்மை

0364. Thoouimai Enbathu Avaavinmai

 • குறள் #
  0364
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  அவா அறுத்தல் (Avaa Aruththal)
  The Extirpation of Desire
 • குறள்
  தூஉய்மை என்பது அவாவின்மை மற்றது
  வாஅய்மை வேண்ட வரும்.
 • விளக்கம்
  ஒருவருக்குத் தூய்மை என்று சொல்லப்படுவது ஆசைஇன்மை; அது மெய்ப் பொருளான கடவுளை விரும்பத் தானே உண்டாகும்.
 • Translation
  in English
  Desire’s decease as purity men know;
  That, too, from yearning search for truth will grow.
 • Meaning
  Purity (of mind) consists in freedom from desire; and that (freedom from desire) is the fruit of the love of truth.

Leave a comment