0357. ஓர்த்துள்ளம் உள்ளது உணரின்

Rate this post

0357. ஓர்த்துள்ளம் உள்ளது உணரின்

0357. Oorththullam Ullathu Unarin

 • குறள் #
  0357
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  மெய்யுணர்தல் (Meiunarthal)
  Knowledge of the True
 • குறள்
  ஓர்த்துள்ளம் உள்ளது உணரின் ஒருதலையாப்
  பேர்த்துள்ள வேண்டா பிறப்பு.
 • விளக்கம்
  ஒருவனது உள்ளம், உண்மைப் பொருளைச் சிந்தித்து அறிந்தால், அவனுக்கு மீண்டும் பிறவி உள்ளதாக நினைக்க வேண்டா.
 • Translation
  in English
  The mind that knows with certitude what is, and ponders well,
  Its thoughts on birth again to other life need not to dwell.
 • Meaning
  Let it not be thought that there is another birth for him whose mind having thoroughly considered (all it has been taught) has known the True Being.

Leave a comment