0351. பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென்று

Rate this post

0351. பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென்று

0351. Porulalla Vatraip Porulendru

 • குறள் #
  0351
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  மெய்யுணர்தல் (Meiunarthal)
  Knowledge of the True
 • குறள்
  பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென்று உணரும்
  மருளானாம் மாணாப் பிறப்பு.
 • விளக்கம்
  உண்மைப் பொருளல்லாதவற்றை உண்மைப் பொருள் என்று அறியும் மயக்கத்தினால் சிறப்பில்லாத பிறப்பு உண்டாகும்.
 • Translation
  in English
  Of things devoid of truth as real things men deem;-
  Cause of degraded birth the fond delusive dream!
 • Meaning
  Inglorious births are produced by the confusion (of mind) which considers those things to be real which are not real.

Leave a comment