0344. இயல்பாகும் நோன்பிற்கொன்று இன்மை

Rate this post

0344. இயல்பாகும் நோன்பிற்கொன்று இன்மை

0344. Iyalbaagum Nonbirkondru Inmai

 • குறள் #
  0344
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  துறவு (Thuravu)
  Renunciation
 • குறள்
  இயல்பாகும் நோன்பிற்கொன்று இன்மை உடைமை
  மயலாகும் மற்றும் பெயர்த்து.
 • விளக்கம்
  தவம் செய்பவர்க்கு ஒரு பற்றும் இல்லாதிருத்தலே இயல்பாகும். பற்று உடையவராய் இருத்தல் மீண்டும் மயங்குதற்குக் காரணமாகும்.
 • Translation
  in English
  ‘Privation absolute’ is penance true;
  ‘Possession’ brings bewilderment anew.
 • Meaning
  To be altogether destitute is the proper condition of those who perform austerities; if they possess anything, it will change (their resolution) and bring them back to their confused state.

Leave a comment