0337. ஒருபொழுதும் வாழ்வது அறியார்

Rate this post

0337. ஒருபொழுதும் வாழ்வது அறியார்

0337. Orupozhuthum Vaazhvathu Ariyaar

 • குறள் #
  0337
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  நிலையாமை(Nilaiyaamai)
  Instability
 • குறள்
  ஒருபொழுதும் வாழ்வது அறியார் கருதுப
  கோடியும் அல்ல பல.
 • விளக்கம்
  ‘அடுத்த நொடியில் நாம் வாழ்வோமா’ என்பதனை அறிய மாட்டாதவர்கள், கோடிக்கு மேற்பட்ட பலவகை நினைவுகளை நினைப்பார்கள்.
 • Translation
  in English
  Who know not if their happy lives shall last the day,
  In fancies infinite beguile the hours away!
 • Meaning
  Innumerable are the thoughts which occupy the mind of (the unwise), who know not that they shall live another moment.

Leave a comment