0336. நெருநல் உளனொருவன் இன்றில்லை

0336. நெருநல் உளனொருவன் இன்றில்லை

0336. Nerunal Ulanoruvan Indrillai

  • குறள் #
    0336
  • பால்
    அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
  • இயல்
    துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
  • அதிகாரம்
    நிலையாமை(Nilaiyaamai)
    Instability
  • குறள்
    நெருநல் உளனொருவன் இன்றில்லை என்னும்
    பெருமை உடைத்துஇவ் வுலகு.
  • விளக்கம்
    ஒருவன் ‘நேற்று உயிரோடு இருந்தான்; இன்று மறைந்தான்’ என்று சொல்லும் நிலையற்ற தன்மையையுடையது இவ்வுலகம்.
  • Translation
    in English
    Existing yesterday, today to nothing hurled!-
    Such greatness owns this transitory world.
  • Meaning
    This world possesses the greatness that one who yesterday was is not today.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.