0331. நில்லாத வற்றை நிலையின

Rate this post

0331. நில்லாத வற்றை நிலையின

0331. Nillaatha Vatrai Nilaiyina

 • குறள் #
  0331
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  நிலையாமை(Nilaiyaamai)
  Instability
 • குறள்
  நில்லாத வற்றை நிலையின என்றுணரும்
  புல்லறி வாண்மை கடை.
 • விளக்கம்
  நிலையிலாதவற்றை நிலைத்தன்மையுடையன என்று நினைக்கின்ற அற்ப அறிவு கீழ்ப்பட்ட தன்மையுடையதாகும்.
 • Translation
  in English
  Lowest and meanest lore, that bids men trust secure,
  In things that pass away, as things that shall endure!
 • Meaning
  That ignorance which considers those things to be stable which are not so, is dishonourable (to the wise).

Leave a comment