0308. இணர்எரி தோய்வன்ன இன்னா

Rate this post

0308. இணர்எரி தோய்வன்ன இன்னா

0308. Inareri Thoivanna Innaa

 • குறள் #
  0308
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  வெகுளாமை(Vegulaamai)
  The Not Being Angry
 • குறள்
  இணர்எரி தோய்வன்ன இன்னா செயினும்
  புணரின் வெகுளாமை நன்று.
 • விளக்கம்
  பல சுடர்களை உடைய பேரு நெருப்பில் தோய்ந்தாற் போன்ற துன்பங்களை ஒருவன் செய்தானாயினும் அவனிடத்தில் சினம் கொள்ளாதிருந்தால் நல்லது.
 • Translation
  in English
  Though men should work thee woe, like touch of tongues of fire.
  ‘Tis well if thou canst save thy soul from burning ire.
 • Meaning
  Though one commit things against you as painful (to bear) as if a bundle of fire had been thrust upon you, it will be well, to refrain, if possible, from anger.

Leave a comment