0307. சினத்தைப் பொருளென்று கொண்டவன்

Rate this post

0307. சினத்தைப் பொருளென்று கொண்டவன்

0307. Sinaththaip Porulendru Kondavan

 • குறள் #
  0307
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  வெகுளாமை(Vegulaamai)
  The Not Being Angry
 • குறள்
  சினத்தைப் பொருளென்று கொண்டவன் கேடு
  நிலத்தறைந்தான் கைபிழையா தற்று.
 • விளக்கம்
  தனது வலிமையைக் காட்டுவதற்குச் சினத்தைக் கருவியாகக் கொண்டவன் அவ்வலிமையை இழத்தல், கையை நிலத்தில் அறைந்தவன் துன்பம் அடைதல் தவறாதது போன்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  The hand that smites the earth unfailing feels the sting;
  So perish they who nurse their wrath as noble thing.
 • Meaning
  Destruction will come upon him who ragards anger as a good thing, as surely as the hand of him who strikes the ground will not fail.

Leave a comment