0304. நகையும் உவகையும் கொல்லும்

Rate this post

0304. நகையும் உவகையும் கொல்லும்

0304. Nagaiyum Uvagaiyum Kollum

 • குறள் #
  0304
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  வெகுளாமை(Vegulaamai)
  The Not Being Angry
 • குறள்
  நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தின்
  பகையும் உளவோ பிற.
 • விளக்கம்
  முகமலர்ச்சியையும் மகிழ்ச்சியையும் கெடுத்து எழுகின்ற சினத்தை விட ஒருவனுக்கு வேறு பகை உண்டோ?
 • Translation
  in English
  Wrath robs the face of smiles, the heart of joy,
  What other foe to man works such annoy?
 • Meaning
  Is there a greater enemy than anger, which kills both laughter and joy?

Leave a comment