0303. மறத்தல் வெகுளியை யார்மாட்டும்

Rate this post

0303. மறத்தல் வெகுளியை யார்மாட்டும்

0303. Maraththal Veguliyai Yaarmaattum

 • குறள் #
  0303
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  வெகுளாமை(Vegulaamai)
  The Not Being Angry
 • குறள்
  மறத்தல் வெகுளியை யார்மாட்டும் தீய
  பிறத்தல் அதனான் வரும்.
 • விளக்கம்
  எவரிடத்தும் சினம் கொள்ளுதலை மறந்து விடுதல் வேண்டும். அச்சினத்தால் தீங்கு பயக்கும் செயல் உண்டாகும்.
 • Translation
  in English
  If any rouse thy wrath, the trespass straight forget;
  For wrath an endless train of evils will beget.
 • Meaning
  Forget anger towards every one, as fountains of evil spring from it.

Leave a comment