0301. செல்லிடத்துக் காப்பான் சினங்காப்பான்

Rate this post

0301. செல்லிடத்துக் காப்பான் சினங்காப்பான்

0301. Sellidaththuk Kaappaan Sinangaappaan

 • குறள் #
  0301
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  வெகுளாமை(Vegulaamai)
  The Not Being Angry
 • குறள்
  செல்லிடத்துக் காப்பான் சினங்காப்பான் அல்லிடத்துக்
  காக்கின்என் காவாக்கா
 • விளக்கம்
  கோபம் பலிக்கக் கூடிய இடத்தில் சினம் உண்டாகாமல் தடுப்பவனே அதை அடக்கியவனாவான். பலிக்க முடியாத இடத்தில் சினத்தை அடக்கினால் என்ன? அடக்காவிட்டால் என்ன?
 • Translation
  in English
  Where thou hast power thy angry will to work, thy wrath restrain;
  Where power is none, what matter if thou check or give it rein?
 • Meaning
  He restrains his anger who restrains it when it can injure; when it cannot injure, what does it
  matter whether he restrain it, or not ?

Leave a comment