0299. எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல

Rate this post

0299. எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல

0299. Ellaa Vilakkum Vilakkalla

 • குறள் #
  0299
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாய்மை(Vaaimai)
  Veracity
 • குறள்
  எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர்க்குப்
  பொய்யா விளக்கே விளக்கு.
 • விளக்கம்
  புற இருளைப் போக்கும் விளக்குகளெல்லாம் விளக்குகள் ஆகா; குணத்தால் நிறைந்தவருக்கு மன இருள் போக்கும் பொய் பேசாமையாகிய விளக்கே சிறந்த விளக்கு ஆகும்.
 • Translation
  in English
  Every lamp is not a lamp in wise men’s sight;
  That’s the lamp with truth’s pure radiance bright.
 • Meaning
  All lamps of nature are not lamps; the lamp of truth is the lamp of the wise.

Leave a comment