0291. வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின்

4/5 - (2 votes)

0291. வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின்

0291. Vaaimai Enappaduvathu Yaathenin

 • குறள் #
  0291
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாய்மை(Vaaimai)
  Veracity
 • குறள்
  வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும்
  தீமை இலாத சொலல்.
 • விளக்கம்
  உண்மை என்று சிறப்பித்துச் சொல்லப்படுவது எது என்றால் எந்த உயிர்க்கும் யாதொரு சிறு தீங்கும் செய்யாத சொற்களைச் சொல்லுதலேயாகும்.
 • Translation
  in English
  You ask, in lips of men what ‘truth’ may be;
  ‘Tis speech from every taint of evil free.
 • Meaning
  Truth is the speaking of such words as are free from the least degree of evil (to others).

Leave a comment