0279. கணைகொடிது யாழ்கோடு செவ்விதுஆங்

Rate this post

0279. கணைகொடிது யாழ்கோடு செவ்விதுஆங்

0279. Kanaikodithu Yaazhkodu Sevvithuaang

 • குறள் #
  0279
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  கூடா ஒழுக்கம்(Koodaa Ozhukkam)
  Inconsistent Conduct
 • குறள்
  கணைகொடிது யாழ்கோடு செவ்விதுஆங் கன்ன
  வினைபடு பாலால் கொளல்.
 • விளக்கம்
  அம்பு வடிவில் நேரானதாயினும் செயலால் கொடியது; யாழ், வடிவில் வளைவாக இருப்பினும் செயலால் இனிது; அவை போல, மக்களின் செயல்கண்டு அவர்களின் குணங்களை அறிதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Cruel is the arrow straight, the crooked lute is sweet,
  Judge by their deeds the many forms of men you meet.
 • Meaning
  As, in its use, the arrow is crooked, and the curved lute is straight, so by their deeds, (and not by their appearance) let (the uprightness or crookedness of) men be estimated.

Leave a comment