0254. அருளல்லது யாதெனின் கொல்லாமை

Rate this post

0254. அருளல்லது யாதெனின் கொல்லாமை

0254. Arulallathu Yaathenin Kollaamai

 • குறள் #
  0254
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  புலால் மறுத்தல்(Pulaal Maruththal)
  The Renunciation of Flesh
 • குறள்
  அருளல்லது யாதெனின் கொல்லாமை கோறல்
  பொருளல்லது அவ்வூன் தினல்.
 • விளக்கம்
  அருள் என்பது பிற உயிரைக் கொள்ளாதிருத்தல்; அருள் அல்லாதது எது என்றால் உயிர்களைக் கொள்ளுதல்; ஆகையால் கொலையால் வரும் ஊனை உண்ணுதல் புண்ணியமற்றது – பாவம்.
 • Translation
  in English
  ‘What’s grace, or lack of grace’? ‘To kill’ is this, that ‘not to kill’;
  To eat dead flesh can never worthy end fulfil.
 • Meaning
  If it be asked what is kindness and what its opposite, the answer would be preservation and destruction of life; and therefore it is not right to feed on the flesh (obtained by taking away life).

Leave a comment