0239. வசையிலா வண்பயன் குன்றும்

Rate this post

0239. வசையிலா வண்பயன் குன்றும்

0239. Vasaiyilaa Vanpayan Kundrum

 • குறள் #
  0239
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  புகழ் (Pugazh)
  Renown
 • குறள்
  வசையிலா வண்பயன் குன்றும் இசையிலா
  யாக்கை பொறுத்த நிலம்.
 • விளக்கம்
  புகழ் இல்லாதவனின் உடம்பைச் சுமந்த நிலம், குற்றமற்ற பயனான விளைச்சல் இல்லாமல் குறைந்து விடும்.
 • Translation
  in English
  The blameless fruits of fields’ increase will dwindle down,
  If earth the burthen bear of men without renown.
 • Meaning
  The ground which supports a body without fame will diminish in its rich produce.

Leave a comment