0198. அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார்

Rate this post

0198. அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார்

0198. Arumpayan Aayum Arivinaar

 • குறள் #
  0198
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பயனில சொல்லாமை (Payanila Sollaamai)
  The Not Speaking Profitless Words
 • குறள்
  அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார்
  பெரும்பயன் இல்லாத சொல்.
 • விளக்கம்
  அறிதற்கரிய பயன்களை ஆராயவல்ல அறிவுடையார், மிகுந்த பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்ல மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  The wise who weigh the worth of every utterance,
  Speak none but words of deep significance.
 • Meaning
  The wise who seek after rare pleasures will not speak words that have not much weight in them.

Leave a comment