0184. கண்ணின்று கண்ணறச் சொல்லினும்

Rate this post

0184. கண்ணின்று கண்ணறச் சொல்லினும்

0184. Kannindru Kannarach Chollinum

 • குறள் #
  0184
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  புறங்கூறாமை (Purangkooraamai)
  Not Backbiting
 • குறள்
  கண்ணின்று கண்ணறச் சொல்லினும் சொல்லற்க
  முன்னின்று பின்நோக்காச் சொல்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் உன் முன்னிலையில் உனக்கு வருத்தம் தரத்தக்கதைச் சொன்னானாயினும், அவன் எதிரில் இல்லாத போது அவனை இகழ்ந்து பேசக் கூடாது.
 • Translation
  in English
  In presence though unkindly words you speak, say not
  In absence words whose ill result exceeds your thought.
 • Meaning
  Though you speak without kindness before another’s face speak not in his absence words which regard not the evil subsequently resulting from it.

Leave a comment