0180. இறலீனும் எண்ணாது வெஃகின்

Rate this post

0180. இறலீனும் எண்ணாது வெஃகின்

0180. Iraleenum Ennaathu Vekkin

 • குறள் #
  0180
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வெஃகாமை (Vekkaamai)
  Not Coveting
 • குறள்
  இறலீனும் எண்ணாது வெஃகின் விறல்ஈனும்
  வேண்டாமை என்னுஞ் செருக்கு.
 • விளக்கம்
  பின் நிகழ்வதை நினைக்காமல் ஒருவன் பிறனுடைய பொருளை விரும்புவானானால், அதனால் அழிவு உண்டாகும்; பிறன் பொருள் வேண்டா என்று இருக்கும் வீரம் வெற்றியைக் கொடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  From thoughtless lust of other’s goods springs fatal ill,
  Greatness of soul that covets not shall triumph still.
 • Meaning
  To covet (the wealth of another) regardless of consequences will bring destruction. That greatness (of mind) which covets not will give victory.

Leave a comment