0177. வேண்டற்க வெஃகியாம் ஆக்கம்

Rate this post

0177. வேண்டற்க வெஃகியாம் ஆக்கம்

0177. Vendarka Vekkiyaam Aakkam

 • குறள் #
  0177
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வெஃகாமை (Vekkaamai)
  Not Coveting
 • குறள்
  வேண்டற்க வெஃகியாம் ஆக்கம் விளைவயின்
  மாண்டற் கரிதாம் பயன்.
 • விளக்கம்
  பிறர் பொருளை விரும்புவதால் வரும் செல்வத்தை விரும்பக் கூடாது. அவ்வாறு விரும்பிப் பெறப்படும் செல்வத்தால் உண்டாகும் பயன் சிறப்பில்லாததாகும்.
 • Translation
  in English
  Seek not increase by greed of gain acquired;
  That fruit matured yields never good desired.
 • Meaning
  Desire not the gain of covetousness. In the enjoyment of its fruits there is no glory.

Leave a comment