0173. சிற்றின்பம் வெஃகி அறனல்ல

Rate this post

0173. சிற்றின்பம் வெஃகி அறனல்ல

0173. Sitrinbam Vekki Aranalla

 • குறள் #
  0173
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வெஃகாமை (Vekkaamai)
  Not Coveting
 • குறள்
  சிற்றின்பம் வெஃகி அறனல்ல செய்யாரே
  மற்றின்பம் வேண்டு பவர்.
 • விளக்கம்
  நிலையான இன்பத்தை விரும்புகின்றவர்கள், நிலையில்லாத இன்பத்தை விரும்பி அறமல்லாத செயல்களைச் செய்ய மாட்டார்கள்.
 • Translation
  in English
  No deeds of ill, misled by base desire,
  Do they, whose souls to other joys aspire.
 • Meaning
  Those who desire the higher pleasures (of heaven) will not act unjustly through desire of the trifling joy (in this life.)

Leave a comment