0171. நடுவின்றி நன்பொருள் வெஃகின்

Rate this post

0171. நடுவின்றி நன்பொருள் வெஃகின்

0171. Naduvindri Nanporul Vekkin

 • குறள் #
  0171
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  வெஃகாமை (Vekkaamai)
  Not Coveting
 • குறள்
  நடுவின்றி நன்பொருள் வெஃகின் குடிபொன்றிக்
  குற்றமும் ஆங்கே தரும்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் நடுவுநிலைமை இல்லாமல் பிறருடைய பொருளைக் கவர ஆசை கொண்டால், அந்த ஆசை அவனது குடியைக் கெடுத்துப் பல குற்றங்களையும் அப்பொழுதே அவனுக்குக் கொடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  With soul unjust to covet others’ well-earned store,
  Brings ruin to the home, to evil opes the door.
 • Meaning
  If a man departing from equity covet the property (of others), at that very time will his family be destroyed and guilt be incurred.

Leave a comment